Bằng việc truy cập vào website của English Solution, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các điều luật và quy định hiện hành.

Nếu không đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này thì bạn không được sử dụng website này.

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Vì vậy, bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và điều kiện này.

Bằng việc sử dụng website của English Solution sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù thực tế bạn đã xem xét những thay đổi đó hay chưa.

Quyền riêng tư

Vui lòng xem trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Các chính sách đó cũng áp dụng đối với việc bạn truy cập vào website của English Solution.

Nội dung website

Dịch vụ được giới thiệu trên website https://solution.edu.vn được cung cấp hợp pháp bởi English Solution và dành cho tham khảo, không cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên sâu.

Bạn không được phép sao chép bất kỳ nhãn hiệu, logo và thiết kế nào được đăng tải trên website của English Solution khi chưa được phép.

Trừ trường hợp quy định hoặc đã thỏa thuận với English Solution, nếu không, bạn không được phép xem xét các thông tin như phục vụ cho bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Sử dụng website và các giới hạn

Website này và Nội dung trên website chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Mọi hình thức sử dụng Website hoặc Nội dung khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động sửa đổi, xóa bỏ, xóa, truyền tải, xuất bản, phân phối, chuyển đổi proxy, tải lên, đăng, tái phân phối, cấp phép lại, bán, sao chép, tái xuất bản hay bất kỳ hình thức phát tán nào khác không được English Solution cho phép rõ ràng bằng văn bản. Nghiêm cấm sử dụng phần mềm gián điệp, robot cũng như các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.

Bạn có thể xem và in một bản sao của Nội dung hiển thị trên Website và tải xuống một bản sao của bất kỳ Nội dung nào dành riêng cho việc tải xuống, cho mục đích sử dụng cá nhân nhưng bạn không được thay đổi Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ thông báo bản quyền/quyền sở hữu khác. Khi bạn sao chép hoặc tải tài liệu xuống, các quyền và lợi ích về Nội dung sẽ không được chuyển nhượng cho bạn. Thông tin cung cấp trên Website này là miễn phí, chỉ dành cho mục đích thông tin tham khảo, không cho bất kỳ mục đích tư vấn chuyên sâu.

Ứng xử trực tuyến

Bạn đồng ý chỉ sử dụng website cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được đăng bài hoặc truyền tải đến hoặc thông qua website các tài liệu bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, hận thù hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ mọi nội dung hoặc thông tin liên lạc điện tử dưới mọi hình thức (bao gồm hồ sơ, địa chỉ email và thông tin khác của bạn) (1) để đáp ứng bất kỳ điều luật pháp, quy định, hoặc yêu cầu nào của chính phủ; (2) nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành website; hoặc (3) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của English Solution và của bạn.

Tính chính xác của thông tin

English Solution sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin có trên website này đều chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác.

Các liên kết tới website của bên thứ ba

Các liên kết trên website này có thể chuyển tới các dịch vụ hoặc website không do English Solution kiểm soát hay vận hành. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để bạn tiện dùng và tìm thông tin. Chúng tôi không xác thực website hoặc dịch vụ nào thông qua liên kết này. Chúng tôi không nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về các website hay dịch vụ khác. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng mọi website hoặc dịch vụ được liên kết qua website này. 

Liên hệ

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến website của English Solution, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: admin@solution.edu.vn.